Interjection

Interjection อุทาน คือเป็นคำที่เปล่งเสียงออกมาลอยๆ เพื่อแสดงความรู้สึกดีใจ เสียใจ ตกใจ ประหลาดใจ เป็นคำหรือประโยคที่แสดงออกมาทางอารมณ์อย่างฉับพลัน เพื่อแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ดีใจ ตื่นเต้น ประหลาดใจ เป็นต้น และเมื่อจบคำอุทานแล้วต้องใส่เครื่องหมาย ( ! ) Exclamation mark (อัศเจรีย์) ทุกครั้ง และคำอุทานแต่ละคำไม่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทางไวยากรณ์ใดๆ

บางทีคำอุทานเป็นเสียง หรืออาการต่าง ๆ เช่น อ้าปากค้าง ตะโกนออกมาแบบไม่ได้ศัพท์ หรือเป็นสียงและอาการต่าง ๆ ซึ่งบุคคลนั้น ๆ จะแสดงออกมา ตัวอย่างคำอุทานเทียบเคียงกับเสียงคำอุทานของภาษาไทย โดยทั่วๆ ไป เช่น

รูปแบบของการอุทาน มี 2 ชนิด คือ
1. การอุทานที่เป็นคำเดียวโดดๆ หรือเป็นกลุ่มคำ (วลี) เช่น

1.1 ประหลาดใจ
- Oh! (โอ) = โอ! ออ! โอ้โฮ!
- Indeed (อินดีด) = จริงๆ! แท้จริง!
- Wow (เวา) = โอ้โฮ!

2.1 เศร้าใจ
- Alas! (อะแล็ส) = โอย! ตายจริง!
- Ah! (อา) (= อา! โอย!
- Alack! (อะแล็ค) = อนิจจา!

3.1 ดีใจ
- Hurrah (ฮูรา) = ไชโย!
- Ha! (ฮา) = ฮา!
- Bravo! (บราโว) = ไชโย!

4.1 รังเกียจ
- Ugh! (อุฮ) = ทุด! ถุย!

5.1 เหยียดหยาม
- Dam! (แด็ม) = สมน้ำหน้า!
- Pooh! (พู่) = ชึ!
- Bosh! (บ็อช) = เหลวไหล!

6.1 ติเตียน
- Fie! (ไฟ) = เชอะ! ถุย!

7.1 เตือนให้ระวัง
- Hark! (ฮ้าค) = ฟัง!
- Hush! (ฮัช) = อย่าทำเสียงดัง!

8.1 เรียกหรือทักทาย
- Ho! (โฮ) = ฮ้า!
- Hello (เฮ็ลโล) = สวัสดี!
- Hullo (ฮะโล) = ฮัลโหล!

คำอุทานที่เป็นกลุ่มคำได้แก่
1. Well done! (เว็ล ดัน) = เยี่ยมไปเลย!
2. Just my luck! (จัสท มาย ลัค) = โชคของผมแท้ๆ!
3. O dear me! (โอ เดียร์ มี) = โอ่ ได้โปรดเถอะ!

2. การอุทานที่ออกมาในรูปแบบของประโยค เช่น ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย What และ How เช่น

1.2 What a pity! (ว็อท อะ พิททิ)
ช่างน่าสงสารอะไรอย่างนั้น

2.2 What a mess! (ว็อท อะ เมส)
มันช่างสับสนอะไรอย่างนั้น

3.2 What a fool he is!(ว็อท อะ ฟูล ฮี อีส)
เขาช่างโง่อะไรอย่างนั้น!

4.2 What a shame you can’t come!
(ว็อท อะ เชม ยู ค้านท คัม)
ช่างน่าอานอะไรอย่างนั้นที่คุณมาไม่ได้!

5.2 What an awful noise!
(ว็อท แอน ออฟูล นอยซ)
มันช่างเสียงดังอะไรอย่างนั้น!

6.2 What a nuisance! (ว็อท อะ นิวซันซ)
มันช่างน่ารำคาญอะไรอย่างนั้น

7.2 What a shame! (ว็อท อะ เชม)
ช่างน่ายอายอะไรอย่างนั้น!

8.2 What a pretty girl!
(ว็อท อะ พริททิ เกิล)
เธอช่าน่ารักอะไรอย่างนั้น!

9.2 What an expensive dress!
(ว็อท แอน อิ๊คซเพนซีฟว เดรส)
ชุดอะไรช่างแพงอย่างนั้น!

10.2 What a large room!
(ว็อท อะ ลาจ รูม)
ห้องอะไรช่างใหญ่อย่างนั้น!

11.2 What lovely children! (ว็อท ลัฟลิ ชินเดรน)
ช่างเป็นเด็กที่น่ารักอะไรอย่างนั้น

12.2 What delicious food it is!
(ว็อท ดิลิซซัส ฟูด อิท อีส)
มันช่างเป็นอาหารที่อร่อยอะไรอย่างนั้น!

13.2 How nice of you to come!
(ฮาว ไนซ ออฟ ยู ทู คัม)
ช่างดีเหลือเกินที่คุณมาได้!

14.2 How cold this room is!
(ฮาว โคลด ธิส รูม อีส)
ห้องนี้ช่างหนาวะไรอย่างนั้น!

15.2 How strong he is!
(ฮาว สตรอง ฮี อีส)
เขาช่างแข็แรงอะไรอย่างนั้น!

16.2 How quickly the time passes!
(ฮาว ควิคลี่ เธอะ ไทม พาสเสซ)
เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วอะไรอย่างนั้น!

17.2  How heavy it rains!
(ฮาว เฮ็ฟวี่ อิท เรนส)
ฝนช่างตกหนักอะไรอย่างนั้น!

ประโยคอุทาน บางอย่างก็ขึ้นต้นด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เช่น
1. Away you go! (อะเวย์ ยู โก)
แกออกไปซะ!

2. Here it comes! (เฮีย อิท คัมส)
มานี่แล้วไง

3. There they are! (แธร์ เธย์ อาร์)
พวกเขาอยู่ที่นั่นเอง

4. There goes the bus!
(แธร์ โกส เธอะ บัส)
รถโดยสารไปโน่นแล้ว

นอกจากนี้ประโยคอุทาน ยังใช้เพื่อการอวยพร หรือแสดงความยินดีได้อีกด้วย เช่น
1. Long live the King.
(ลอง ลีฟ เธอะ คิง)
ขอจงทรงพระเจริญ

2. God save you. (กอด เซฟว ยู)
ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณ

3. Have a good trip.
(แฮ็ฟ อะ กูด ทริพ)
ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย

4. Best of luck. (เบสท ออฟ ลักค)

ไม่มีความคิดเห็น: