ประโยคภาษาอังกฤษ การถามอายุการถามอายุถือว่าเป็นการถามเรื่องส่วนตัวมากๆ จะถามอายุได้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่นการสัมภาษณ์งาน การกรอกข้อมูลต่างๆ ไม่ควรถามเล่นๆ เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ

สำนวนที่ใช้ถาม

How old are you?

ฮาว โว๊ล ดา ยู

จริงๆแล้วประโยคนี้แปลว่า แก่อย่างไร คือ คุณ แต่แปลให้สละสลวยว่า คุณอายุเท่าไหร

สำนวนที่ใช้ตอบ

I’m twenty years old.

ไอม เทว็๊นทิ เยีย โซลด

แปลว่า ฉัน ยี่สิบ ปี แก่ ฟังแล้วขัดหูชอบกล แปลให้สละสลวยแล้วกันว่า ฉันอายุยี่สิบปี

คำว่า twenty ก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขที่เป็นอายุจริงของเรานะครับ


ที่มา ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

ไม่มีความคิดเห็น: